HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 2. zasadnutie miestneho zastupiteľstva, konaného dňa 14.12.2022Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 4.
Voľba návrhovej komisie -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 11


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Ing. Štefan Bereš Mgr. Marek Fedoročko MVDr. Jozef Figeľ
 Miroslav Janitor Mgr. Tomáš Jurkovič Ing. Juraj Mazák, Ing.Paed.IGIP Ing. Ján Pavúk
Mgr. Zuzana Slivenská Mgr. Eva Zummerová    

   Nehlasovali:
 Miroslav Špak      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 2.
Sľub poslanca -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Ing. Štefan Bereš Mgr. Marek Fedoročko MVDr. Jozef Figeľ
 Miroslav Janitor Mgr. Tomáš Jurkovič Ing. Juraj Mazák, Ing.Paed.IGIP Ing. Ján Pavúk
Mgr. Zuzana Slivenská  Miroslav Špak Mgr. Eva Zummerová  


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 5.
Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Ing. Štefan Bereš Mgr. Marek Fedoročko MVDr. Jozef Figeľ
 Miroslav Janitor Mgr. Tomáš Jurkovič Ing. Juraj Mazák, Ing.Paed.IGIP Ing. Ján Pavúk
Mgr. Zuzana Slivenská  Miroslav Špak Mgr. Eva Zummerová  


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 6.
Voľba hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce - tajné
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 2
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Mgr. Marek Fedoročko MVDr. Jozef Figeľ Mgr. Mária Horváthová
 Miroslav Janitor Mgr. Tomáš Jurkovič Ing. Juraj Mazák, Ing.Paed.IGIP Ing. Ján Pavúk
Mgr. Zuzana Slivenská Mgr. Eva Zummerová    

   Proti:
Ing. Štefan Bereš  Miroslav Špak    


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 6.
Voľba hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Ing. Štefan Bereš Mgr. Marek Fedoročko MVDr. Jozef Figeľ
Mgr. Mária Horváthová  Miroslav Janitor Mgr. Tomáš Jurkovič Ing. Juraj Mazák, Ing.Paed.IGIP
Ing. Ján Pavúk Mgr. Zuzana Slivenská  Miroslav Špak Mgr. Eva Zummerová


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 7.
Personálne a obsahové doplnenie komisií miestneho zastupiteľstva - komisia rozvoja, dopravy a výstavby
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Ing. Štefan Bereš Mgr. Marek Fedoročko MVDr. Jozef Figeľ
Mgr. Mária Horváthová  Miroslav Janitor Mgr. Tomáš Jurkovič Ing. Juraj Mazák, Ing.Paed.IGIP
Ing. Ján Pavúk Mgr. Zuzana Slivenská  Miroslav Špak Mgr. Eva Zummerová


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 7.
Personálne a obsahové doplnenie komisií miestneho zastupiteľstva - finančná komisia
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Ing. Štefan Bereš Mgr. Marek Fedoročko MVDr. Jozef Figeľ
Mgr. Mária Horváthová  Miroslav Janitor Mgr. Tomáš Jurkovič Ing. Juraj Mazák, Ing.Paed.IGIP
Ing. Ján Pavúk Mgr. Zuzana Slivenská  Miroslav Špak Mgr. Eva Zummerová


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 8.
Čerpanie rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce k 30.9.2022 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Ing. Štefan Bereš Mgr. Marek Fedoročko MVDr. Jozef Figeľ
Mgr. Mária Horváthová  Miroslav Janitor Mgr. Tomáš Jurkovič Ing. Juraj Mazák, Ing.Paed.IGIP
Ing. Ján Pavúk Mgr. Zuzana Slivenská Mgr. Eva Zummerová  

   Zdržali sa:
 Miroslav Špak      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 9.
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2023-2025 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Ing. Štefan Bereš Mgr. Marek Fedoročko MVDr. Jozef Figeľ
Mgr. Mária Horváthová  Miroslav Janitor Mgr. Tomáš Jurkovič Ing. Juraj Mazák, Ing.Paed.IGIP
Ing. Ján Pavúk Mgr. Zuzana Slivenská  Miroslav Špak Mgr. Eva Zummerová


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 10.
Návrh programového rozpočtu mestskej časti na roky 2023-2025 - prestávka pred hlasovaním
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 2
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Ing. Štefan Bereš Mgr. Marek Fedoročko MVDr. Jozef Figeľ
Mgr. Mária Horváthová  Miroslav Janitor Ing. Juraj Mazák, Ing.Paed.IGIP Ing. Ján Pavúk
Mgr. Eva Zummerová      

   Proti:
Mgr. Tomáš Jurkovič  Miroslav Špak    

   Zdržali sa:
Mgr. Zuzana Slivenská      


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 10.
Návrh programového rozpočtu mestskej časti na roky 2023-2025 - prestávka
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Ing. Štefan Bereš Mgr. Marek Fedoročko MVDr. Jozef Figeľ
Mgr. Mária Horváthová  Miroslav Janitor Ing. Juraj Mazák, Ing.Paed.IGIP Ing. Ján Pavúk
Mgr. Zuzana Slivenská  Miroslav Špak Mgr. Eva Zummerová  

   Proti:
Mgr. Tomáš Jurkovič      


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 10.
Návrh programového rozpočtu mestskej časti na roky 2023-2025 - návrhFedoročko
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 2
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Štefan Bereš Mgr. Marek Fedoročko Mgr. Tomáš Jurkovič Ing. Juraj Mazák, Ing.Paed.IGIP
Mgr. Zuzana Slivenská  Miroslav Špak    

   Proti:
 Miroslav Janitor Mgr. Eva Zummerová    

   Zdržali sa:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA MVDr. Jozef Figeľ Mgr. Mária Horváthová Ing. Ján Pavúk


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 10.
Návrh programového rozpočtu mestskej časti na roky 2023-2025 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Ing. Štefan Bereš Mgr. Marek Fedoročko MVDr. Jozef Figeľ
Mgr. Mária Horváthová  Miroslav Janitor Mgr. Tomáš Jurkovič Ing. Juraj Mazák, Ing.Paed.IGIP
Ing. Ján Pavúk Mgr. Zuzana Slivenská Mgr. Eva Zummerová  

   Proti:
 Miroslav Špak      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 11.
Prerokovanie a schválenie dotácií z rozpočtu mestskej časti na I.polrok 2023 - návrh posl. Fedoročka
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Ing. Štefan Bereš Mgr. Marek Fedoročko MVDr. Jozef Figeľ
Mgr. Mária Horváthová  Miroslav Janitor Mgr. Tomáš Jurkovič Ing. Juraj Mazák, Ing.Paed.IGIP
Ing. Ján Pavúk Mgr. Zuzana Slivenská  Miroslav Špak Mgr. Eva Zummerová


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 11.
Prerokovanie a schválenie dotácií z rozpočtu mestskej časti na I.polrok 2023 - návrh posl. Zummerovej
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Ing. Štefan Bereš Mgr. Marek Fedoročko MVDr. Jozef Figeľ
Mgr. Mária Horváthová  Miroslav Janitor Ing. Juraj Mazák, Ing.Paed.IGIP Ing. Ján Pavúk
Mgr. Zuzana Slivenská  Miroslav Špak Mgr. Eva Zummerová  

   Proti:
Mgr. Tomáš Jurkovič      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 11.
Prerokovanie a schválenie dotácií z rozpočtu mestskej časti na I.polrok 2023 - návrh posl. Bereša
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 12


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Mgr. Marek Fedoročko MVDr. Jozef Figeľ Mgr. Mária Horváthová
 Miroslav Janitor Ing. Juraj Mazák, Ing.Paed.IGIP Ing. Ján Pavúk Mgr. Zuzana Slivenská
 Miroslav Špak      

   Proti:
Mgr. Tomáš Jurkovič      

   Zdržali sa:
Mgr. Eva Zummerová      

   Nehlasovali:
Ing. Štefan Bereš      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 11.
Prerokovanie a schválenie dotácií z rozpočtu mestskej časti na I.polrok 2023 - Košickí rytieri
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 2
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Ing. Štefan Bereš Mgr. Marek Fedoročko MVDr. Jozef Figeľ
Mgr. Mária Horváthová  Miroslav Janitor Ing. Juraj Mazák, Ing.Paed.IGIP Mgr. Zuzana Slivenská
 Miroslav Špak Mgr. Eva Zummerová    

   Proti:
Mgr. Tomáš Jurkovič Ing. Ján Pavúk    


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 11.
Prerokovanie a schválenie dotácií z rozpočtu mestskej časti na I.polrok 2023 - Karate klub
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Ing. Štefan Bereš Mgr. Marek Fedoročko MVDr. Jozef Figeľ
Mgr. Mária Horváthová  Miroslav Janitor Mgr. Tomáš Jurkovič Ing. Juraj Mazák, Ing.Paed.IGIP
Ing. Ján Pavúk Mgr. Zuzana Slivenská  Miroslav Špak Mgr. Eva Zummerová


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 11.
Prerokovanie a schválenie dotácií z rozpočtu mestskej časti na I.polrok 2023 - Karate klub
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Ing. Štefan Bereš Mgr. Marek Fedoročko MVDr. Jozef Figeľ
Mgr. Mária Horváthová  Miroslav Janitor Mgr. Tomáš Jurkovič Ing. Juraj Mazák, Ing.Paed.IGIP
Ing. Ján Pavúk Mgr. Zuzana Slivenská  Miroslav Špak Mgr. Eva Zummerová


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 11.
Prerokovanie a schválenie dotácií z rozpočtu mestskej časti na I.polrok 2023 - hokejbal
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Ing. Štefan Bereš Mgr. Marek Fedoročko MVDr. Jozef Figeľ
Mgr. Mária Horváthová  Miroslav Janitor Mgr. Tomáš Jurkovič Ing. Juraj Mazák, Ing.Paed.IGIP
Ing. Ján Pavúk Mgr. Zuzana Slivenská  Miroslav Špak Mgr. Eva Zummerová


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 11.
Prerokovanie a schválenie dotácií z rozpočtu mestskej časti na I.polrok 2023 - atletický klub
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Ing. Štefan Bereš Mgr. Marek Fedoročko MVDr. Jozef Figeľ
Mgr. Mária Horváthová  Miroslav Janitor Mgr. Tomáš Jurkovič Ing. Juraj Mazák, Ing.Paed.IGIP
Ing. Ján Pavúk Mgr. Zuzana Slivenská  Miroslav Špak Mgr. Eva Zummerová


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 11.
Prerokovanie a schválenie dotácií z rozpočtu mestskej časti na I.polrok 2023 - ZŠ Belehradská
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Ing. Štefan Bereš Mgr. Marek Fedoročko MVDr. Jozef Figeľ
Mgr. Mária Horváthová  Miroslav Janitor Mgr. Tomáš Jurkovič Ing. Juraj Mazák, Ing.Paed.IGIP
Ing. Ján Pavúk Mgr. Zuzana Slivenská  Miroslav Špak Mgr. Eva Zummerová


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 11.
Prerokovanie a schválenie dotácií z rozpočtu mestskej časti na I.polrok 2023 - basketbalový klub
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Ing. Štefan Bereš Mgr. Marek Fedoročko MVDr. Jozef Figeľ
Mgr. Mária Horváthová  Miroslav Janitor Mgr. Tomáš Jurkovič Ing. Juraj Mazák, Ing.Paed.IGIP
Ing. Ján Pavúk Mgr. Zuzana Slivenská  Miroslav Špak Mgr. Eva Zummerová


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 11.
Prerokovanie a schválenie dotácií z rozpočtu mestskej časti na I.polrok 2023 - fašiangový karneval
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Ing. Štefan Bereš Mgr. Marek Fedoročko MVDr. Jozef Figeľ
Mgr. Mária Horváthová  Miroslav Janitor Mgr. Tomáš Jurkovič Ing. Juraj Mazák, Ing.Paed.IGIP
Ing. Ján Pavúk Mgr. Zuzana Slivenská  Miroslav Špak Mgr. Eva Zummerová


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 11.
Prerokovanie a schválenie dotácií z rozpočtu mestskej časti na I.polrok 2023 - rodinný športový deň
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Ing. Štefan Bereš Mgr. Marek Fedoročko MVDr. Jozef Figeľ
Mgr. Mária Horváthová  Miroslav Janitor Mgr. Tomáš Jurkovič Ing. Juraj Mazák, Ing.Paed.IGIP
Ing. Ján Pavúk Mgr. Zuzana Slivenská  Miroslav Špak Mgr. Eva Zummerová


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 11.
Prerokovanie a schválenie dotácií z rozpočtu mestskej časti na I.polrok 2023 - Maják Nádeje
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Ing. Štefan Bereš Mgr. Marek Fedoročko MVDr. Jozef Figeľ
Mgr. Mária Horváthová  Miroslav Janitor Mgr. Tomáš Jurkovič Ing. Juraj Mazák, Ing.Paed.IGIP
Ing. Ján Pavúk Mgr. Zuzana Slivenská  Miroslav Špak Mgr. Eva Zummerová


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 11.
Prerokovanie a schválenie dotácií z rozpočtu mestskej časti na I.polrok 2023 - Centrum nepočujúcich
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Ing. Štefan Bereš Mgr. Marek Fedoročko MVDr. Jozef Figeľ
Mgr. Mária Horváthová  Miroslav Janitor Ing. Juraj Mazák, Ing.Paed.IGIP Ing. Ján Pavúk
Mgr. Zuzana Slivenská  Miroslav Špak Mgr. Eva Zummerová  

   Proti:
Mgr. Tomáš Jurkovič      


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 11.
Prerokovanie a schválenie dotácií z rozpočtu mestskej časti na I.polrok 2023 - Grecko-katolícka cirkev ťahanovce
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Ing. Štefan Bereš Mgr. Marek Fedoročko MVDr. Jozef Figeľ
Mgr. Mária Horváthová  Miroslav Janitor Mgr. Tomáš Jurkovič Ing. Juraj Mazák, Ing.Paed.IGIP
Ing. Ján Pavúk Mgr. Zuzana Slivenská  Miroslav Špak Mgr. Eva Zummerová


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 11.
Prerokovanie a schválenie dotácií z rozpočtu mestskej časti na I.polrok 2023 - Rímsko-katolícka cirkev
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Ing. Štefan Bereš Mgr. Marek Fedoročko MVDr. Jozef Figeľ
Mgr. Mária Horváthová  Miroslav Janitor Ing. Juraj Mazák, Ing.Paed.IGIP Ing. Ján Pavúk
Mgr. Zuzana Slivenská  Miroslav Špak Mgr. Eva Zummerová  

   Proti:
Mgr. Tomáš Jurkovič      


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 11.
Prerokovanie a schválenie dotácií z rozpočtu mestskej časti na I.polrok 2023 - Rímsko-katolícka farnosľ
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 3
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Ing. Štefan Bereš Mgr. Marek Fedoročko Mgr. Mária Horváthová
 Miroslav Janitor Mgr. Tomáš Jurkovič Ing. Juraj Mazák, Ing.Paed.IGIP Mgr. Zuzana Slivenská
 Miroslav Špak      

   Proti:
MVDr. Jozef Figeľ Ing. Ján Pavúk Mgr. Eva Zummerová  


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 11.
Prerokovanie a schválenie dotácií z rozpočtu mestskej časti na I.polrok 2023 - ťahanovská záhrada
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 12


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Mgr. Marek Fedoročko Mgr. Mária Horváthová  Miroslav Janitor
Mgr. Tomáš Jurkovič Ing. Ján Pavúk Mgr. Zuzana Slivenská  Miroslav Špak
Mgr. Eva Zummerová      

   Zdržali sa:
Ing. Juraj Mazák, Ing.Paed.IGIP      

   Nehlasovali:
Ing. Štefan Bereš MVDr. Jozef Figeľ    


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 11.
Prerokovanie a schválenie dotácií z rozpočtu mestskej časti na I.polrok 2023 - čisté Ťahanovce
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Mgr. Marek Fedoročko MVDr. Jozef Figeľ Mgr. Mária Horváthová
 Miroslav Janitor Mgr. Tomáš Jurkovič Ing. Ján Pavúk Mgr. Zuzana Slivenská
 Miroslav Špak Mgr. Eva Zummerová    

   Zdržali sa:
Ing. Štefan Bereš Ing. Juraj Mazák, Ing.Paed.IGIP    


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 12.
Návrh na odmenu hlavnej kontrolórky mestskej časti za III.štvrťrok 2022 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Ing. Štefan Bereš Mgr. Marek Fedoročko MVDr. Jozef Figeľ
Mgr. Mária Horváthová  Miroslav Janitor Mgr. Tomáš Jurkovič Ing. Ján Pavúk
Mgr. Zuzana Slivenská  Miroslav Špak Mgr. Eva Zummerová  

   Zdržali sa:
Ing. Juraj Mazák, Ing.Paed.IGIP      


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 13.
Harmonogram zasaddnutí volených orgánov mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na I.polrok 2023 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Ing. Štefan Bereš Mgr. Marek Fedoročko MVDr. Jozef Figeľ
Mgr. Mária Horváthová  Miroslav Janitor Mgr. Tomáš Jurkovič Ing. Juraj Mazák, Ing.Paed.IGIP
Ing. Ján Pavúk Mgr. Zuzana Slivenská  Miroslav Špak Mgr. Eva Zummerová


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 14.
Správa o plnení uznesenia č.362/2020 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Ing. Štefan Bereš Mgr. Marek Fedoročko MVDr. Jozef Figeľ
Mgr. Mária Horváthová  Miroslav Janitor Mgr. Tomáš Jurkovič Ing. Juraj Mazák, Ing.Paed.IGIP
Ing. Ján Pavúk Mgr. Zuzana Slivenská  Miroslav Špak Mgr. Eva Zummerová