Udalosti

Uskutočnené a plánované udalosti v Košice-Sídlisko Ťahanovce.

Deň pre sídlisko

Uskutočnila sa So 25.3 09:00

2. zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Program zasadnutia: Otvorenie zasadnutia Sľub poslanca Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Voľba návrhovej komisie Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva Voľba hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce Personálne a obsahové doplnenie komisií miestneho zastupiteľstva Čerpanie rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce k 30.09.2022 Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2023 -2025 Návrh programového rozpočtu mestskej… Čítať viac

Uskutočnila sa St 14.12 13:00

Opäť k nám príde MIKULÁŠ

Milí Ťahanovčania, aj v tomto roku sa do mestskej časti chystá Mikuláš s anjelom a čertom a s balíčkami sladkostí pre deti. Zastávky mikulášskeho koča: Miestny úrad pri stromčeku 14.30 – 15.00 ZŠ Belehradská 15.05 – 15.25 ZŠ Bruselská 15.35 – 16.00 Rímskokatolícky kostol 16.10 – 16.30 Miestny úrad pri stromčeku _ konečná 16.35.

Uskutočnila sa Ut 6.12 14:30

Uličná stolnotenisová liga 2022

Pozývame vás na ďalší ročník Uličnej stolnotenisovej ligy. V prílohe nájdete propozície súťaže a prihlášku

Uskutočnila sa Št 24.11 14:30