Slávnostné odovzdávanie verejných ocenení

Dátum a Čas
05. máj 2022 14:00
Miesto
Zasadacia miestnosť mestskej časti, Americká trieda 15, Košice

Slávnostný ceremoniál odovzdávania verejných ocenení. Starosta mestskej časti počas neho odovzdá Cenu mestskej časti trom jednotlivcom a jednému kolektívu, Cenu starostu mestskej časti a jedenásť Plakiet starostu mestskej časti osobnostiam, ktoré svojím osobným podielom najviac prispeli k rozvoju mestskej časti a šíreniu jeho dobrého mena.

Zverejnené 2. mája 2022.
Bez úpravy .