Preskočiť na obsah

Dotazník k projektu EloDGE

Zverejnené 9.3.2022.

Dátum a Čas
16. mar 2022 09:07 – 31. mar 2022 11:29
Miesto
elektronicky

Mestská časť Košice Sídlisko-Ťahanovce sa v roku 2022 zapojila do druhého ročníka projektu EloGE Slovakia. Projekt spočíva v hodnotení zapojených samospráv z pohľadu 12-tich princípov dobrej správy stanovených Radou Európy. Proces hodnotenia pozostáva zo samohodnotenia miestnym úradom a z hodnotenia samosprávy obyvateľmi a volenými zástupcami prostredníctvom dotazníkov. Prostredníctvom priloženého elektronického dotazníka sa môžete do tohto hodnotenia zapojiť aj vy. Čím viac hodnotiacich, tým objektívnejšie informácie hodnotitelia o našej samospráve získajú.