POSLANCI – VOLEBNÉ OBDOBIE 2018 – 2022

Ing. Štefan Bereš

Politická nominácia: Nezávislý kandidát.
Volebný obvod: 2
Funkcie: člen finančnej komisie, člen komisie rozvoja, dopravy, 
  životného prostredia a ochrany zdravia

stefanberes3@gmail.com +421 910 837 923

JUDr. Cyril Betuš

Politická nominácia: Nezávislý kandidát.
Volebný obvod: 1
Funkcie: člen komisie pre udeľovanie 
  verejných uznaní a vyznamenaní, člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov

cyrilbetus12@gmail.com +421 915 359 616

MVDr. Jozef  Figeľ

Politická nominácia: SAS, OĽANO, KDH, SMK
 Volebný obvod: 1
Funkcie: poverený poslanec, člen miestnej rady, člen finančnej komisie, člen komisie športu, poslanec Košického samosprávneho kraja

figel@extel.sk +421 903 511 275

Mgr. Mária Horváthová

Politická nominácia: Nezávislá kandidátka
 Volebný obvod: 1
 Funkcie: členka komisie komunitného rozvoja a kultúry, členka komisie pre udeľovanie           verejných uznaní a vyznamenaní

mgr.mhke@gmail.com +421 918 477 749

Miroslav Janitor

Politická nominácia: nezávislý kandidát
Volebný obvod: 2
  Funkcie: zástupca starostu, predseda komisie na
  ochranu verejného záujmu, predseda komisie športu

janitor.m@extel.sk +421 915 323 311

Ing. Branislav Jura, M.B.A.

Politická nominácia: nezávislý kandidát
Volebný  obvod: 2
  Funkcie: člen finančnej komisie, člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov, člen komisie rozvoja, dopravy, životného                 prostredia a ochrany zdravia

branislav.jura@gmail.com +421 917 212 228

Martin Cuper

Politická nominácia: nezávislý kandidát
  Funkcie: predseda komisie komunitného rozvoja a kultúry, člen komisie športu

matkocuper@gmail.com +421 902 048 678

Ing. Juraj Mazák, Ing. Paed. IGIP

  Politická nominácia:  SAS, OĽANO, KDH, SMK
Volebný obvod: 1
 Funkcie: člen finančnej komisie, člen komisie komunitného rozvoja a  kultúry

juraj@mazak.sk +421 911 157 038

Ing. Ján Pavúk

Politická nominácia: SAS, OĽANO, KDH, SMK
   Volebný obvod: 2
Funkcie: predseda finančnej komisie, člen komisie na ochranu verejného  záujmu pri  výkone funkcie verejných funkcionárov

jan.pavuk@extel.sk +421 915 138 218

Mgr. Zuzana Slivenská

 Politická nominácia: nezávislá kandidátka
 Volebný obvod: 2
Funkcie: členka komisie na ochranu    verejného záujmu pri výkone        funkcie verejných funkcionárov, členka komisie rozvoja, dopravy, životného prostredia a ochrany zdravia, členka komisie komunitného              rozvoja a kultúry 

slivenska.zuzana@gmail.com +421 911 971 327

Ing. Stanislav Šimko

  Politická nominácia: SAS, OĽANO, KDH, SMK
Volebný obvod: 1
 Funkcie: člen miestnej rady, člen komisie na     udeľovanie verejných uznaní a  vyznamenaní,  člen komisie športu

stanislav.simko@post.sk +421 908 195 914

Miroslav Špak

 Politická nominácia: nezávislý kandidát
Volebný obvod: 2  
Funkcie: predseda komisie rozvoja, dopravy,    životného   prostredia a ochrany zdravia, člen komisie pre udeľovanie verejných uznaní a vyznamenaní

spak@miroslavspak.sk +421 911 124 012

Mgr. Eva Zummerová

Politická nominácia: SAS, OĽANO, KDH, SMK
Volebný obvod: 1
 Funkcie:  členka miestnej rady,
členka Komisie komunitného rozvoja a  kultúry, predsedníčka komisie pre udeľovanie verejných uznaní a vyznamenaní

ezummerova1@gmail.com +421 904 841 122
  • Na 6. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce , ktoré sa konalo 26. júna 2019, bol ohlásený vznik poslaneckého klubu s názvom „Ťahanovský poslanecký klub“. Jeho predsedníčkou je Zuzana Slivenská, podpredsedom Branislav Jura a ďalšími členmi sú Cyril Betuš, Martin Cuper, Štefan Bereš, Stanislav Šimko a Miroslav Špak.
     
  • Po 13. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, ktoré sa konalo 14.4.2020 od členstva v poslaneckom klube Ťahanovský poslanecký klub odstúpili poslanci Štefan Bereš, Stanislav Šimko, Branislav Jura, Cyril Betuš a Martin Cuper. Na základe týchto skutočností v zmysle Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce Ťahanovský poslanecký klub zanikol.

Zverejnené 27. júla 2021.
Upravené 6. júna 2022.