Komisia športu

Predseda: Miroslav Janitor

Členovia komisie – poslanci:

Martin Cuper

MVDr. Jozef Figeľ 

Ing. Stanislav Šimko

Členovia komisie-neposlanci:

Bc. Šimon Forrai

Ing. Peter Bozogáň

Tatiana Vargovčáková

Dokumenty na stiahnutie

Nadpis

Zverejnené

Všetky dokumenty

Zverejnené 26. augusta 2021.
Upravené 25. októbra 2021.