Komisia pre udeľovanie verejných uznaní a vyznamenaní

Predseda: Mgr. Eva Zummerová

Členovia komisie – poslanci:

JUDr. Cyril Betuš

Mgr. Mária Horváthová

Miroslav Špak

Ing. Stanislav Šimko

Udelené verejné uznania a vyznamenania podľa rokov

Dokumenty na stiahnutie

Zverejnené 26. augusta 2021.
Bez úpravy .