Finančná komisia

Predseda:  Ing. Ján Pavúk

Členovia komisie-poslanci:

Ing. Štefan Bereš

MVDr. Jozef Figeľ

Mgr. Tomáš Jurkovič

x

Dokumenty na stiahnutie

Zverejnené 26. augusta 2021.
Upravené 24. novembra 2022.