Podnety pre starostu

Zoznam podnetov pridaných občanmi a návštevníkmi mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.

Zatiaľ neboli podané žiadne podnety.