Predaj a prenájom majetku

ZÁMER PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU- POZEMKOV Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Zverejnené 27. júla 2021.
Bez úpravy .