Oddelenie sociálne a správne

Emília Rimaiová

Referát sociálny

emilia.rimaiova@tahanovce.sk 055/ 636 04 30

Zverejnené 25. júla 2021.
Bez úpravy .