Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených mestskou časťou Košice-Sídlisko Ťahanovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestskej časti pre CBK Minibuseuropa Ťahanovce

ID: 2023_Z_008 – CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice

1 000,00 €

31.1.2023

Začiatok účinnosti 1.2.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.1.2023

Suma s DPH 1 000,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 150 401 3 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice

Dodávateľ - Sídlo Juhoslovanská 2, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Dodávateľ - IČO 48411272

Prílohy

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestskej časti pre ADIUTOR o.z.

ID: 2023_Z_007 – ADIUTOR

150,00 €

31.1.2023

Začiatok účinnosti 1.2.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.1.2023

Suma s DPH 150,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 150 401 3 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ ADIUTOR

Dodávateľ - Sídlo Viedenská 6, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Dodávateľ - IČO 45009678

Prílohy

Popis

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestskej časti pre ADIUTOR o.z.

ID: 2023_Z_006 – ADIUTOR

100,00 €

31.1.2023

Začiatok účinnosti 1.2.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.1.2023

Suma s DPH 100,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 150 401 3 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ ADIUTOR

Dodávateľ - Sídlo Viedenská 6, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Dodávateľ - IČO 45009678

Prílohy

Zmluva o poskytnutí dotácie pre RKC farnosť sv. Dominika Savia

ID: 2023_Z_005 – Rímskokatolícka cirkev

500,00 €

30.1.2023

Začiatok účinnosti 31.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.1.2023

Suma s DPH 500,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 150 401 3 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ Rímskokatolícka cirkev, farnosť Košice - sídlisko Ťahanovce

Dodávateľ - Sídlo Sofijská 1, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Dodávateľ - IČO 17084172

Prílohy

Zmluva o poskytnutí dotácie pre GKC Ťahanovce

ID: 2023_Z_004 – Gréckokatolícka cirkev

200,00 €

30.1.2023

Začiatok účinnosti 31.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.1.2023

Suma s DPH 200,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 150 401 3 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ Gréckokatolícka cirkev, farnosť Košice - Ťahanovce

Dodávateľ - Sídlo Budapeštianska 48, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Dodávateľ - IČO 35539577

Prílohy

Darovacia zmluva_defibrilátor

ID: 2023_Z_003 – Dobrovoľnícke centrum Košického kraja

30.1.2023

Začiatok účinnosti 31.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 150 401 3 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ Dobrovoľnícke centrum Košického kraja

Dodávateľ - Sídlo Nám. Maratónu Mieru 1, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 42242789

Prílohy

Zmluva o výpožičke priestorov školy pre referendum

ID: 2023_Z_002 – Základná škola

20.1.2023

Začiatok účinnosti 18.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 150 401 3 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ Základná škola, Belehradská 21, Košice

Dodávateľ - Sídlo Belehradská 21, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Dodávateľ - IČO 35540559

Prílohy

Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o stravovaní dôchodcov v SSP Garbiarska

ID: 2023_D_002 – Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice

18.1.2023

Začiatok účinnosti 19.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 150 401 3 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice

Dodávateľ - Sídlo Garbiarska 4, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 00696871

Prílohy

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

ID: 2023_Z_001 – Komunálna poisťovňa a.s.

15,00 €

4.1.2023

Začiatok účinnosti 5.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.12.2022

Suma s DPH 15,00 €

Sadzba DPH DPH 10%

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 150 401 3 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ Komunálna poisťovňa a.s.

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31595545

Prílohy

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 23.11.2020

ID: 2023_D_001 – KOŠICE Audit

1 200,00 €

4.1.2023

Začiatok účinnosti 30.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.12.2022

Suma s DPH 1 200,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 150 401 3 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ KOŠICE Audit, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Dodávateľ - Sídlo Pražská 4, 040 11 Košice

Dodávateľ - IČO 31682812

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb Košice Audit, s.r.o

Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov

ID: 2022_Z_043 – Základná škola

94,00 €

2.12.2022

Začiatok účinnosti 3.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.12.2022

Suma s DPH 94,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 150 401 3 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ Základná škola, Belehradská 21, Košice

Dodávateľ - Sídlo Belehradská 21, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Dodávateľ - IČO 35540559

Prílohy

Darovacia zmluva

ID: 2022_Z_042 – LABAŠ s.r.o.

176,35 €

1.12.2022

Začiatok účinnosti 2.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.12.2022

Suma s DPH 176,35 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Objednávateľ - Sídlo Americká trieda 2590/15, 150 401 3 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Objednávateľ - IČO 00691071

Dodávateľ LABAŠ s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Textilná 1, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 36183181

Prílohy