Zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Archív dokumentov uverejnených mestskou časťou Košice-Sídlisko Ťahanovce.

Nadpis

Zverejnené

MATERIÁLY NA 24. ZASADNUTIE MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 14.12.2021

14.12.2021

Materiály na 23. zasadnutie miestneho zastupiteľstva 22.9.2021

22.9.2021

Stiahnuť súbor Cerpanie-programoveho-rozpoctu-mestskej-casti-za-I.-polrok-2021 2 MB / PDF Stiahnuť súbor MATERIALY-NA-23.-ZASADNUTIE-MIESTNEHO-ZASTUPITELSTVA-22.9.2021 97 KB / PDF Stiahnuť súbor Cerpanie-programoveho-rozpoctu-mestskej-casti-za-I.-polrok-2021-1 2 MB / PDF Stiahnuť súbor MATERIALY-NA-23.-ZASADNUTIE-MIESTNEHO-ZASTUPITELSTVA-22.9.2021-1 97 KB / PDF Stiahnuť súbor Monitorovacia-sprava-plnenia-programoveho-rozpoctu-mestskej-casti-k-30.6.2021 3 MB / PDF Stiahnuť súbor Navrh-na-odkupenie-nehnutelneho-majetku 243 KB / PDF Stiahnuť súbor Navrh-na-schvalenie-najomnych-zmluv-uzavretych-medzi-Pozemkovym-spolocenstvom-Urbariat-Tahanovce-a-mestskou-castou-Kosice-Sidlisko-Tahanovce 255 KB / PDF Stiahnuť súbor Monitorovacia-sprava-plnenia-programoveho-rozpoctu-mestskej-casti-k-30.6.2021-1 3 MB / PDF Stiahnuť súbor Programovy-rozpocet-mestskej-casti-Kosice-Sidlisko-Tahanovce-na-rok-2021–-4.-zmena-rozpoctu 709 KB / PDF Stiahnuť súbor Navrh-na-odkupenie-nehnutelneho-majetku-1 243 KB / PDF Stiahnuť súbor Sprava-o-plneni-uznesenia-cislo-362_2020 246 KB / PDF Stiahnuť súbor Navrh-na-schvalenie-najomnych-zmluv-uzavretych-medzi-Pozemkovym-spolocenstvom-Urbariat-Tahanovce-a-mestskou-castou-Kosice-Sidlisko-Tahanovce-1 255 KB / PDF Stiahnuť súbor Volba-prisediacich-Okresneho-sudu-Kosice-I-na-volebne-obdobie-2022-–-2025 165 KB / PDF Stiahnuť súbor Programovy-rozpocet-mestskej-casti-Kosice-Sidlisko-Tahanovce-na-rok-2021–-4.-zmena-rozpoctu-1 709 KB / PDF Stiahnuť súbor Sprava-o-plneni-uznesenia-cislo-362_2020-1 246 KB / PDF Stiahnuť súbor Volba-prisediacich-Okresneho-sudu-Kosice-I-na-volebne-obdobie-2022-–-2025-1 165 KB / PDF

MATERIÁLY NA 22. ZASADNUTIE MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 23.6.2021

23.6.2021

MATERIÁLY NA 20. ZASADNUTIE MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 21.4.2021

21.4.2021

MATERIÁLY NA 19. ZASADNUTIE MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 12.2.2021

12.2.2021

MATERIÁLY NA 18. ZASADNUTIE MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 16.12.2020

16.12.2020

MATERIÁLY NA 17. ZASADNUTIE MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA

26.11.2020

MATERIÁLY NA 16. ZASADNUTIE MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA

15.10.2020

MATERIÁLY NA 15. ZASADNUTIE MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 16.9.2020

16.9.2020

MATERIÁLY NA 14. ZASADNUTIE MZ 17.6.2020

17.6.2020

Stiahnuť súbor Cerpanie-rozpoctu-za-I.-stvrtrok-2020 6 MB / PDF Stiahnuť súbor Docasne-prepojenie-Hanojskej-ulice-s-krizovatkou-Azijska-tireda-–-Europska-trieda-za-ucelom-zjednosmernenia 465 KB / PDF Stiahnuť súbor Hanojskej-ulice-–-majetkovopravne-usporiadanie-pozemkov-pod-buducou-stavbou 465 KB / PDF Stiahnuť súbor Harmonogram-zasadnuti-miestneho-zastupitelstva-mestskej-casti-na-II.-polrok-2019 462 KB / PDF Stiahnuť súbor Hodnotiaca-sprava-plnenia-programoveho-rozpoctu-za-rok-2019 5 MB / PDF Stiahnuť súbor Informacia-o-plneni-uzneseni-miestneho-zastupitelstva-1 504 KB / PDF Stiahnuť súbor Informacia-o-socialnej-podpore-mesta-Kosice-pre-dochodcov-v-obdobi-od-1.4.-30.6.2020-zameranej-na-ochranu 577 KB / PDF Stiahnuť súbor Navrh-na-rokovanie-miestneho-zastupitelstva-predlozene-poslancom-Martinom-Cuperom 495 KB / PDF Stiahnuť súbor Navrhy-na-Cenu-mestskej-casti-Kosice-Sidlisko-Tahanovce-na-rok-2020 442 KB / PDF Stiahnuť súbor Odmena-hlavnej-kontrolorky-za-IV.-stvrtrok-2019-a-I.-stvrtrok-2020 491 KB / PDF Stiahnuť súbor Prerokovanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacii-z-rozpoctu-mestskej 1 018 KB / PDF Stiahnuť súbor Programovy-rozpocet-mestskej-casti-Kosice-Sidlisko-Tahanovce-–-2.-zmena-rozpoctu 2 MB / PDF Stiahnuť súbor Sprava-Komisie-na-ochranu-verejneho-zaujmu-pri-vykone-funkcii-verejnych-funkcionarov 487 KB / PDF Stiahnuť súbor Sprava-o-cinnosti-hlavnej-kontrolorky-Plan-kontrolnej-cinnosti-hlavnej-kontrolorky 429 KB / PDF Stiahnuť súbor Stanovisko-hlavnej-kontrolorky-k-zaverecnemu-uctu-mestskej-casti-za-rok-2019 588 KB / PDF Stiahnuť súbor Vyrocna-sprava-za-rok-2019 748 KB / PDF Stiahnuť súbor MATERIALY-NA-14.-ZASADNUTIE-MZ-17.6.2020 109 KB / PDF

MATERIÁLY NA 13. ZASADNUTIE MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 14.4.2020

14.4.2020