Zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Archív dokumentov uverejnených mestskou časťou Košice-Sídlisko Ťahanovce.