Legislatíva

Archív dokumentov uverejnených mestskou časťou Košice-Sídlisko Ťahanovce.

Nadpis

Zverejnené

2 – 2023/ Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce č. 2/2023, ktorým sa ruší VZN mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce č. 4/2009 o čistote a verejnom poriadku

20.4.2023

1 – 2023/ Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

15.3.2023