Zrušenie trvalého pobytu Daniela Gédrová

Zverejnené
24. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
24. mája 2022 − 7. júna 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 008/2022

Prílohy