Preskočiť na obsah

Záverečný účet za rok 2019, schválený na 14. zasadnutí MZ 17.6.2020