Záverečný účet mestskej časti za rok 2021 – návrh

Zverejnené
19. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
19. mája 2022 − 3. júna 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 001/2022

Prílohy