Záverečný účet mestskej časti za rok 2019 prijatý na 14. zasadnutí MZ 17.6.2020

Zverejnené
30. júna 2021
Kategória

Prílohy