Preskočiť na obsah

Záverečný účet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2021 prijatý na 26. zasadnutí MZ 8.6.2022