Záverečný účet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2021 prijatý na 26. zasadnutí MZ 8.6.2022

Zverejnené
16. júna 2022
Kategória

Prílohy