Záverečný účet MČ za rok 2016 prijatý na 16. rokovaní MiZ 14.6.2017

Zverejnené
30. júna 2017
Kategória

Prílohy