3 – 2015 / VZN, ktorým sa vyhradzujú miesta na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách na území mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

Zverejnené
31. júla 2015
Kategória

Prílohy