VZN ČÍSLO 3 -2015, KTORÝM SA VYHRADZUJÚ MIESTA NA VYLEPOVANIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV POČAS VOLEBNEJ KAMPANE NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH NA ÚZEMÍ MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE.

Zverejnené
31. júla 2015
Kategória

Detaily

Prílohy