VZN Č.1 2018, KTORÝM SA RUŠÍ VZN ČÍSLO 1-2011 O ZRIADENÍ PREDAJNÉHO MIESTA NA AMBULANTNÝ PREDAJ POĽNOHOSPODÁRSKYCH PREBYTKOV A ORGANIZOVANÍ PRÍLEŽITOSTNÝCH TRHOV

Zverejnené
31. marca 2018
Kategória

Detaily

Prílohy