1 – 2018 / VZN, ktorým sa ruší VZN č.1-2011 o zriadení predajného miesta na ambulantný predaj poľnohospodárskych prebytkov a organizovaní príležitostných trhov

Zverejnené
31. marca 2018
Kategória

Prílohy