VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY DODANIE BEZDRÔTOVÝCH PRÍSTUPOVÝCH BODOV A POSKYTNUTIA INTERNETOVÉHO PRIPOJENIA NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH V RÁMCI MESTSKEJ ČASTI V RÁMCI PROJEKTU WIFI PRE TEBA NA SÍDLISKU ŤAHANOVCE_ukončená

Zverejnené
11. februára 2021
Kategória

Prílohy