2 – 2017 / VZN o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti KOŠICE-Sídlisko Ťahanovce

Zverejnené
31. marca 2018
Kategória

Prílohy