Preskočiť na obsah

2 – 2023/ Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce č. 2/2023, ktorým sa ruší VZN mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce č. 4/2009 o čistote a verejnom poriadku