Preskočiť na obsah

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2022

Zverejnené
9. mája 2022
Kategória

Dôležité informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov na webovom sídle ministerstva vnútra SR

Základné informácie a zmeny, ktoré priniesla novela zákona o voľbách na webovom sídle ZMOS

Dokumenty k voľbám do orgánov samosprávy obcíDokumenty k voľbám do orgánov samosprávnych krajov
Rozhodnutie predsedu NRSR o vyhlásení volieb Rozhodnutie predsedu NRSR o vyhlásení volieb
Určenie volebných obvodov pre voľby do miestneho zastupiteľstva
Košice-Sídlisko Ťahanovce
Oznámenie o počte obyvateľov mestskej časti
Oznámenie o počte obyvateľov mestskej časti Zverejnenie e-mailovej adresy na delegovanie členov a náhradníkov volebných komisií
Zapisovateľ miestnej volebnej komisieUtvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností
Podanie kandidátnej listinyOznam o zriadení námietkovej kancelárie
Zverejnenie e-mailovej adresy na delegovanie členov a náhradníkov
volebných komisií
VZN č. 3/2015 o vyhradzovaní miesta na vylepovanie volebných letákov
Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávnych krajov pre obyvateľov s trvalým pobytom na adrese mestskej časti
Oznam o zriadení námietkovej kancelárie Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní členov do špeciálnej volebnej komisie
VOLEBNÁ KAMPAŇ KANDIDÁTOV VO VOĽBÁCH DO ORGÁNOV
SAMOSPRÁVY OBCÍ V OBCI NAD 5 000 OBYVATEĽOV_informačný materiál

Oznámenie o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie
VZN č. 3/2015 o vyhradzovaní miesta na vylepovanie volebných letákov Špeciálny spôsob hlasovania – zverejnenie kontaktu na zapisovateľku
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov do miestneho
zastupiteľstva a pre voľby starostu mestskej časti
Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí pre obyvateľov s trvalým pobytom na adrese mestskej časti
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní členov do špeciálnej volebnej komisie
Oznámenie o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie
Špeciálny spôsob hlasovania – zverejnenie kontaktu na zapisovateľku

Dokumenty na stiahnutie:

Prílohy