VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2022

Zverejnené
9. mája 2022
Kategória

Dôležité informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov na webovom sídle ministerstva vnútra SR

Základné informácie a zmeny, ktoré priniesla novela zákona o voľbách na webovom sídle ZMOS

Dokumenty k voľbám do orgánov samosprávy obcíDokumenty k voľbám do orgánov samosprávnych krajov
Rozhodnutie predsedu NRSR o vyhlásení volieb Rozhodnutie predsedu NRSR o vyhlásení volieb
Určenie volebných obvodov pre voľby do miestneho zastupiteľstva
Košice-Sídlisko Ťahanovce
Oznámenie o počte obyvateľov mestskej časti
Oznámenie o počte obyvateľov mestskej časti Zverejnenie e-mailovej adresy na delegovanie členov a náhradníkov volebných komisií
Zapisovateľ miestnej volebnej komisieUtvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností
Podanie kandidátnej listiny
Zverejnenie e-mailovej adresy na delegovanie členov a náhradníkov volebných komisií
Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

Dokumenty na stiahnutie:

Prílohy