Preskočiť na obsah

Uznesenia zo 6. zasadnutia miestneho zastupiteľstva 21.6.2023 /87-118/

Zverejnené
26. júna 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 006/22_26

Prílohy

Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-87-2023-Volba-navrhovej-komisie- 113 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-88-2023-Schvalenie-programu-miestneho-zastupitelstva- 108 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-89-2023-Zmena-poradia-bodov-programu-miestneho-zastupitelstva- 113 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-90-2023-Schvalenie-zmeny-programu-miestneho-zastupitelstva- 108 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-91-2023-Priprava-projektovej-dokumentacie-pre-kamerovy-system- 127 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-92-2023-Priprava-projektovej-dokumentacie-pre-vybudovanie-Europarku- 109 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-93-2023-Doplnujuci-navrh-poslanca-Miroslava-Janitora-k-zmene-rozpoctu- 173 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-94-2023-Doplnujuci-navrh-poslankyne-Ursuly-Ambrusovej-k-zmene-rozpoctu- 153 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-95-2023-Pozmenujuci-navrh-poslanca-Tomasa-Jurkovica-k-zmene-rozpoctu- 123 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-96-2023-Doplnujuci-navrh-poslanca-Fedorocka-k-3.-zmene-rozpoctu- 156 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-97-2023-Doplnujuci-navrh-poslanca-Fedorocka-k-3.-zmene-rozpoctu- 111 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-98-2023-Programovy-rozpocet-na-rok-2023-3.-zmena-rozpoctu- 109 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-99-2023-Archeologicky-vyskum-okolia-historickej-pamiatky-renesancny-stlp- 127 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-100-2023-Pozmenujuci-navrh-poslanca-Tomasa-Jurkovica-k-bodu-7- 111 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-101-2023-Sprava-velitela-Mestskej-policie-Kosice-stanica-Tahanovce- 100 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-102-2023-Sprava-o-cinnosti-hlavnej-kontrolorky- 110 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-103-2023-Stanovisko-hlavnej-kontrolorky-k-3.-zmene-rozpoctu- 110 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-104-2023-Stanovisko-hlavnej-kontrolorky-k-Zaverecnemu-uctu-za-rok-2022- 112 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-105-2023-Zaverecny-ucet-za-rok-2022-so-stanoviskom-auditora- 117 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-106-2023-Vyrocna-sprava-za-rok-2022- 101 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-107-2023-Hodnotiaca-sprava-plnenia-programoveho-rozpoctu-za-rok-2022- 101 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-108-2023-Cerpanie-rozpoctu-za-I.-stvrtrok-2023- 107 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-109-2023-Pozmenujuci-navrh-poslanca-Jana-Pavuka-k-bodu-15- 109 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-110-2023-Pozmenujuci-navrh-poslanca-Jana-Pavuka-k-bodu-15- 103 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-111-2023-Poskytnutie-dotacii-z-rozpoctu-mestskej-casti-na-2.-polrok-2023- 148 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-112-2023-Statut-Klubu-seniorov.-Sprava-o-cinnosti-Klubu-seniorov-za-rok-2022- 107 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-113-2023-Sprava-Komisie-na-ochranu-verejneho-zaujmu- 109 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-114-2023-Harmonogram-zasadnuti-MZ- 105 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-115-2023-Sprava-o-plneni-uznesenia-c.-362-2020- 108 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-116-2023-Odmena-hlavnej-kontrolorke-za-I.-stvrtrok-2023- 109 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-117-2023-Pozmenujuci-navrh-poslanca-Jana-Pavuka-k-bodu-23- 111 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-118-2023-Poskytnutie-NFP-na-projekt-Riesenie-migracnych-vyziev-v-MC- 103 KB / PDF Stiahnuť súbor Oznamenie-o-oprave-uznesenie-cislo-96-2023-k9iakk 127 KB / PDF