Stavebné povolenie Viedenská 9

Zverejnené
4. januára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
4. januára 2022 − 18. januára 2022
Kategória

Rekonštrukcia strechy bytového domu Viedenská č. 9, Košice

Prílohy

Žiadne prílohy.