Stavebné povolenie Viedenská 22, 24

Zverejnené
23. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
23. marca 2022 − 7. apríla 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 023/2022

Prílohy