Štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácnosti

Zverejnené
3. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
3. marca 2023 − 21. júla 2023
Kategória

Prílohy