Preskočiť na obsah

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu mestskej časti na roky 2022 – 2024