Preskočiť na obsah

Správa o činnosti hlavnej kontrolórky prednesená na 25. zasadnutí MZ 9.3.2022