Rozhodnutie o zmene obvodu projektu pozemkových úprav JPÚ Nové Ťahanovce vykonávaných v časti kat. územia Nové Ťahanovce, okres Košice I

Zverejnené
16. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
16. februára 2023 − 3. marca 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 004/2023

Prílohy