Preskočiť na obsah

Rozhodnutie o zmene obvodu projektu pozemkových úprav JPÚ Nové Ťahanovce vykonávaných v časti kat. územia Nové Ťahanovce, okres Košice I