„Príprava plochy pre športovo-oddychový areál K park – búracie a dokončovacie práce“ – výzva na predkladanie ponúk – prieskum trhu pre stanovenie PHZ

Zverejnené
1. apríla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 1. apríla 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 01/2022

Prílohy