Povolenie užívania stavby_Budapeštianska 30

Zverejnené
1. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
1. februára 2022 − 16. februára 2022
Kategória

Odstránenie systémových porúch bytového domu Budapeštianska 30

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 013/2022

Prílohy