Oznámenie p prerušení dodávky elektriny Havanská 20 – 21

Zverejnené
27. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
27. mája 2022 − 17. júna 2022
Kategória

Prílohy