Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania_OC Pri hati