Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania_OC Pri hati

Zverejnené
9. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
9. marca 2022 − 23. marca 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 019/2022

Prílohy