Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou_významná obnova bytového domu Aténska 22 – 24

Zverejnené
15. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
15. februára 2022 − 1. marca 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 015/2022

Prílohy