Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania