Oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby “ Rekonštrukcia strešnej krytiny Viedenská 9″

Zverejnené
4. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
4. augusta 2022 − 22. augusta 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 036/2022

Prílohy