Oznámenie o začatí kolaudačného konania Čínska

Zverejnené
25. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
25. marca 2022 − 8. apríla 2022
Kategória

Komplexná obnova bytového domu na ul. Čínska 25, 27, 29, 31, Košice, na pozemku KNC parcelné číslo 3474 v katastrálnom území Nové Ťahanovce, súčasťou ktorej bola obnova
výťahov.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 024/2022

Prílohy