Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby

Zverejnené
30. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
30. januára 2023 − 7. februára 2023
Kategória

Prílohy