Oznámenie o uložení zásielky

Zverejnené
10. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
10. marca 2023 − 31. marca 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 018/2023
Dátum uloženia: 7. marca 2023
Odberná lehota: 31. marca 2023
Miesto uloženia: Oddelenie organizačno-právne a sociálne
Odosielateľ:
Adresát: Jaroslav Pavúk

Prílohy