Oznámenie o uložení zásielky

Zverejnené
17. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
17. januára 2023 − 17. januára 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 006/2023
Dátum uloženia: 9. januára 2023
Odberná lehota: 17. januára 2023
Miesto uloženia: Organizačno-právne a sociálne oddelenie miestneho úradu
Odosielateľ: Okresný súd Košice I
Adresát: Radka Sopková

Prílohy