Oznámenie o uložení písomnosti verejnou vyhláškou Ladislav Fusszek

Zverejnené
23. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
23. marca 2023 − 6. apríla 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 007/2023

Prílohy