Oznámenie o štatistickom zisťovaní o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach

Zverejnené
11. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
11. marca 2022 − 27. mája 2022
Kategória

Prílohy