Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny_Európska trieda 5 – 7

Zverejnené
17. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
17. februára 2022 − 15. marca 2022
Kategória

Prílohy