Oznámenie o plánovanom prerušení dodávky elektriny Hanojská 4

Zverejnené
11. januára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
11. januára 2022 − 27. januára 2022
Kategória

Oznámenie VSD o plánovanom prerušení dodávky elektriny na odberných miestach Hanojská 4 dňa 27.1.2022 od 8.10 do 16.00 hod

Prílohy