Preskočiť na obsah

Návrh VZN č.2/2023, ktorým sa ruší VZN č. 4/2009 o čistote a verejnom poriadku