Návrh VZN č.2/2023, ktorým sa ruší VZN č. 4/2009 o čistote a verejnom poriadku

Zverejnené
23. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
23. marca 2023 − 6. apríla 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 002/2023

Prílohy